_

اخبار و رویدادها

_
_

فعالیت‌ها و عملکردها

_
78600+تعداد خیرین
500+ایتام تحت پوشش
5000+تعداد قرآن آموزان
165+تعداد پایگاه
100+پروژه‌های عمرانی
_

حامیان موسسه

_
سازمان بهزیستی کشور
کمیته امداد
بانک پارسیان