_

اخبار و رویدادها

_
_

فعالیت‌ها و عملکردها

_
30000+تعداد خیرین
1200+ایتام تحت پوشش
5000+تعداد قرآن آموزان
130+تعداد پایگاه
100+پروژه‌های عمرانی
_

حامیان موسسه

_
سازمان بهزیستی کشور
کمیته امداد
بانک پارسیان