_

همه با هم در مسیر توانمند سازی پایدار

مدرسه سازی = توانمندسازی پایدار

آجـر روی آجـر بـرای مـدرسـه سازی و یاری رساندن به کودکان و نوجوانان نـیـازمند به درس و تحصیل.

ساخت مدرسه مبارزه با جهل است،ساخت مدرسه یعنی ایجاد سازه ای محکم، زمینه جذاب و مقدمه ضروری برای توانمدسازی کودکان ونوجوانان و جوانان این مرز و بوم.

مـوسسـه خـیریـه انـدیشه یـاران مـحسنین طی سالهای گذشته توفیق یافته با کمک نـیـکوکـاران و مـردم فـداکـار نسبت به ساخت تعدادی مدرس، دبیرستان و هـنرستان اقدام نماید و رضایت خاطر خانوادهها برای شروع تحصیل و یا ادامه آنرا فراهم سازد.

همـاکـنـون طـرح سـاخـت دو مـجـتمع آموزشی پسرانه و دخترانه از پیش دبـستانی تا دبـیـرستـان و هنرستان در شهرستان ایرانشهر و چابهار در حال طراحی است و مراحل ساخت بزودی آغاز خواهد شد. از هر نیکوکاری دعوت می شود این حرکت ارزشـمنـد و بزرگ مشارکت نمایید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.