منتظر دست پر مهر ...
کمک مالی کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمک های خیرخواهانه با ما، در “تماس باشید” . شماره تماس: ۲۲۸۴۰۱۲۸

برنامه ویژه ایتام

ایتام و کودکان نیازمند جنوب شرق کشور منتظر دست پر مهر شما هستند. محسنین کمک های خیرخواهانه شما را در قالب کمک های زیر در اختیار ایتام تحت پوشش خود قرار می دهد

img
img
img
img
img
img