خدمات عمرانی

نیکوکار گرامی ، موسسه خیریه اندیشه یاران محسنین در راستای اهداف متعالی خود و به منظور کمک به محرومیت زدایی و تامین محل اسکان و رفع نیازمندی های اولیه از قبیل سرویس بهداشتی ، جاده های منتهی به روستا جامعه هدف تحت پوشش خدمات متنوعی در زمینه های ذکرشده به شرح زیر به اجرا در می آورد . کمک شما در توسعه این فعالیت ها در کاهش رنج و آلام خانواده های مناطق محروم به ویژه شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان موثر می باشد و درخواست می نماید درصورت تمایل به همکاری و مشارکت در اجرای این فعالیت ها نسبت به تامین بخشی از هزینه های مربوطه مساعدت نمائید .

برنامه های عمرانی

 

1- ساخت و تکمیل منازل خانواده جامعه هدف تحت پوشش

2-ساخت سرویس بهداشتی (توالت و حمام)

3- ساخت مدرسه با همکاری خیرین درمناطق تحت پوشش

4- تکمیل مدارس در حال ساخت مناطق محروم

5- تعمیر و بهسازی منازل مسکونی مناطق تحت پوشش

6- کمک بازسازی و بهسازی قنوات وچشمه های آب

7- کمک به تامین آب آشامیدنی سالم (آبرسانی )در مناطق تحت پوشش

8- کمک به آماده سازی و بهسازی جاده های منتهی به روستاهای مناطق هدف با همکاری و هماهنگی سازمانهای مربوطه

9-  کمک هزینه ساخت ،تعمیر، تجهیز، بهساری و تجهیز مساجد